Central Park | Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate a site-ului www.centralpark.ro

Versiune din: 25.06.2018

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea È™i serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligaţi să răspundem noilor modificări legislative. Vom afişa cea mai actuală versiune pe www.centralpark.ro. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea site-ului de către tine îţi va fi comunicată aici şi/sau utilizând datele de contact disponibile.

Informaţii generale despre Central Park Condominium Management SA

Confidenţialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru Central Park Condominium Management SA, cu sediul în Strada Dinu Vintilă Nr. 6B, România, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.centralpark.ro.

Persoanele vizate şi Categorii de date cu caracter personal prelucrate de Central Park Condominium Management SA

Dacă eşti vizitator al www.centralpark.ro, Central Park Condominium Management SA prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct pe parcursul utilizării site-ului.

Dacă eşti participant la evenimentele organizate sau sponsorizate de Central Park Condominium Management SA, acesta prelucrează fotografiile şi/sau înregistrările video realizate în timpul respectivelor evenimente în scopul ilustrării şi promovării lor pe www.centralpark.ro.

Scopurile şi temeiurile prelucrărilor

Scop Temei
Vizitator al www.centralpark.ro
Remedierea eventualelor plângeri, reclamaţii înaintate de tine şi îmbunătăţirea experienţei tale oferite de www.centralpark.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Central Park Condominium Management SA de a asigura funcţionarea corectă a www.centralpark.ro, precum şi pentru a îmbunătăţi permanent experienţa vizitatorilor săi, inclusiv prin soluţionarea diferitelor întrebări sau reclamaţii din partea ta.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru experienţa oferita prin intermediul www.centralpark.ro.

Participant la evenimentele organizate / sponsorizate de Central Park Condominium Management SA
Promovarea evenimentelor organizate sau sponsorizate de Central Park Condominium Management SA Prelucrarea imaginilor foto şi/sau video are la bază interesul Central Park Condominium Management SA de a-şi promova activităţile/evenimentele pe care le organizează sau le sponsorizează.

Central Park Condominium Management SA va folosi imaginile strict pentru a prezenta evenimentele într-un mod favorabil pe www.centralpark.ro.

 

Durata prelucrării datelor

Central Park Condominium Management SA prelucrează datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Dacă îţi retragi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing şi promovare imagine, Central Park Condominium Management SA va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de Central Park Condominium Management SA pe baza consimţământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, Central Park Condominium Management SA poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliaţi, terţe persoane sau entităţi care sprijină Central Park Condominium Management SA în oferirea de servicii prin www.centralpark.ro, precum furnizorii de infrastructură IT, respectiv către autorităţi publice, precum în următoarele situaţii fără a ne limita însă la acestea:

Atunci când Partenerii noştri îţi prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidenţialitate ale acestor Parteneri numiţi ca atare de noi. Noi am definit modalităţile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal furnizate către Central Park Condominium Management SA pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condiţiile respectării legislaţiei aplicabile, doar pe teritoriul României şi doar către alte state din SpaÈ›iul European Extins.

Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul www.centralpark.ro, ai dreptul să soliciţi accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciţi ştergerea lor sau restricţionarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerinţelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimţământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de Central Park Condominium Management SA pe baza consimţământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamaţii sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poţi adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalităţile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îţi poţi exercita drepturile amintite mai sus la adresa dpo@nirogroup.ro. Noi monitorizăm respectarea cerinţelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecţie a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la dpo@nirogroup.ro.