Central Park | Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate a site-ului www.centralpark.roInformații generale despre Central Park Condominium Management SA

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru Central Park Condominium Management SA, cu sediul în str. Dragonul Roşu nr. 1-10, Dobroeşti, judeţul Ilfov, România, în calitate de operator de date cu caracter personal sau Noi.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.centralpark.ro.

Persoanele vizate și Categorii de date cu caracter personal prelucrate de Central Park Condominium Management SA

Dacă ești vizitator al www.centralpark.ro, Central Park Condominium Management SA prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în pe parcursul utilizării site-ului.

Dacă eşti participant la evenimentele organizate sau sponsorizate de Central Park Condominium Management SA, acesta prelucrează fotografiile şi/sau înregistrările video realizate în timpul respectivelor evenimente în scopul ilustrării şi promovării lor pe www.centralpark.ro.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor

Scop Temei
Vizitator al www.centralpark.ro
Remedierea eventualelor plângeri, reclamații înaintate de tine și îmbunătățirea experienței tale oferite de www.centralpark.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Central Park Condominium Management SA de a asigura funcționarea corectă a www.centralpark.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor săi, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații din partea ta.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru experienţa oferita prin intermediul www.centralpark.ro.

Participant la evenimentele organizate / sponsorizate de Central Park Condominium Management SA
Promovarea evenimentelor organizate sau sponsorizate de Central Park Condominium Management SA Prelucrarea imaginilor foto şi/sau video are la bază interesul Central Park Condominium Management SA de a-şi promova activităţile/evenimentele pe care le iniţiază sau le sponsorizează.

Central Park Condominium Management SA va folosi imaginile strict pentru a prezenta evenimentele într-un mod favorabil pe www.centralpark.ro.

 

Durata prelucrării datelor

Central Park Condominium Management SA prelucrează datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing şi promovare imagine, Central Park Condominium Management SA va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Central Park Condominium Management SA pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, Central Park Condominium Management SA poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină Central Park Condominium Management SA în oferirea de servicii prin www.centralpark.ro, precum furnizorii de infrastructură IT, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

Atunci când Partenerii noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal furnizate către Central Park Condominium Management SA pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României și doar către alte state din Spațiul European Extins.

Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul www.centralpark.ro, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de Central Park Condominium Management SA pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poți adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa dpo@nirogroup.ro. Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la dpo@nirogroup.ro.